Column: Over brandstof en de motor

donderdag 11 november, 2021

Op 26 oktober was ik aanwezig bij de start van de eerste brancheopleiding boomkwekerij in Boskoop. Een kleine twintig studenten, werkzaam op bedrijven in de regio, spijkeren zo hun kennis en vaardigheden bij op dit vakgebied.

Michiel Gerritsen

Het gaat om jonge mensen die als zij-instromer of carrièreswitcher hebben gekozen om te werken in onze sector. Sommigen hebben hun scholing afgebroken om te gaan werken op een boomkwekerijbedrijf. Hulde voor de initiatiefnemers van deze opleiding, waaronder ‘onze’ scholingsconsulenten en ‘onze’ Jan van Leeuwen.

In dezelfde week was ik te gast bij een bijeenkomst van zes gemeenten in de regio Rijnland, die meer willen samenwerken om het mbo-onderwijs te steunen. Hard nodig, omdat het aantal leerlingen dat kiest voor deze opleiding kleiner is dan de (toekomstige) vraag. Als innovatie de brandstof is voor versterking van de economie, dan zijn mbo geschoolde medewerkers de motor. Bij dit overleg heb ik gepleit voor (meer) samenwerking tussen de verschillende mbo opleidingen. Onze bedrijven zijn volop bezig met schaalvergroting, modernisering en verduurzaming. Steeds meer bedrijven zijn ook internationaal actief. Dit vraagt niet om alleen medewerkers met groene vingers maar ook medewerkers die andere kennis en vaardigheden meebrengen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, robotisering, verkoop en marketing.

Tijdens deze bijeenkomst heb ik enkele getallen opgevangen, die mij bijblijven. Het eerste is dat uit onderzoek blijkt dat door scholing een medewerker tot 15% arbeidsproductiever wordt. Dat geldt overigens niet alleen voor de medewerker maar net zo goed voor de werkgever zelf. Tweede cijfer is dat meer dan 50% van de huidige functies in de komende tien jaar verandert alleen al als gevolg van doorgaande automatisering. Derde cijfer tenslotte is dat meer dan 60% van de jongeren die nu in het onderwijssysteem starten straks een baan heeft die nu nog niet bestaat. Op deze cijfers zal best wat af te dingen zijn en ze zullen niet altijd en overal zo uitpakken. Blijft hangen de relevantie van goed onderwijs en leven lang leren.

Michiel Gerritsen

Lid bestuur LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement