Column: Natte boel

donderdag 13 juni, 2024

In de land- en tuinbouw worden meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Meststoffen worden in verschillende stadia van de teelt gebruikt.

Zo beginnen we voor het uitplanten van vaste planten en stekken met het teeltrijp maken van de grond. Hierin zit dan de basisbemesting om een goede start te kunnen maken. Voor ons bestaat deze basis uit ruige stalmest en groene compost. In meerjarige gewassen gaat het om een langdurige basisbemesting die goed is voor de wortel en plantopbouw.

Later in de teelt, als de meeste planten boven de grond staan en de stekken goed zijn uitgelopen, stuur je de planten bij naar behoefte. Voor de producten waar we bloemen van gaan oogsten, gebruiken we kort werkende meststoffen om de kleur van het gewas of lengte ervan makkelijk te kunnen sturen. Ook maken we veel gebruik van bladmeststoffen door middel van een bespuiting.

Door de vele regen die er de afgelopen maanden is gevallen, van oktober tot nu is dat bij ons meer dan 1.000 mm, is de kans op uitspoeling zeer groot. Ik zie op meerdere plaatsen in het land percelen waar greppels zijn gegraven naar de sloot om het water zo veel mogelijk af te kunnen voeren. Dit werkt voor de uitspoeling van meststoffen niet mee. We weten allemaal heel goed wat de teeltvrije zones zijn rondom onze percelen, maar als je planten staan te verzuipen op het land, wil je zo snel mogelijk de boel droog krijgen. Nood breekt wet, maar wat de gevolgen hiervan zijn, zal ook liggen aan hoe coulant de overheid ermee omgaat.

Als we kijken wat de gevolgen zijn van al dat water in zomerbloemen, dan zien we vooral problemen in de pioenroos. De oogst hiervan is 20 tot 50% minder, en dit komt dan met name door Phytophthora, hagel en windschade.

Op ons eigen bedrijf hebben we veel uitval in Astrantia. Waar we vorig jaar nog, door aankoop van nieuw plantmateriaal, enorme hoeveelheden bloemenproductie van hadden, zien we nu dat 50% van de planten de winter niet heeft overleefd.

Wat de komende weken het weerbeeld zal zijn, zullen we moeten afwachten. Het zal zeker geen makkelijk zomerbloemenseizoen zijn, maar dat is nu eenmaal het risico van ondernemen.

Marco van Ruiten

Bestuurslid LTO Bomen Vaste Planten Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement