Column: Moe of energie?

donderdag 21 november, 2019

De laatste tijd is het soms lastig om voldoende energie te houden. Als we zien wat er momenteel overal op de land- en tuinbouw af komt. Of het nu gaat om discussies rondom stikstof, PFAS of andere issues die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering. Steeds weer zien we hoe we direct of indirect te maken krijgen met dit soort aspecten. De vraag is wanneer we duidelijkheid en stabiliteit terug krijgen rondom deze onderwerpen om te weten waar we aan toe zijn. En om vervolgens de juiste beslissingen te kunnen nemen voor ons bedrijf.

Remco Beekers

Keuzes die we moeten maken, keuzes die van invloed zijn op onszelf, op ons bedrijf en op onze omgeving. En dat voor de korte termijn maar zeker ook verder vooruitkijkend naar de toekomst. Soms word je er gewoon moe van als je ziet wat er allemaal op een ondernemer af komt. Gelukkig zie ik veel ondernemers die ook de energie weten te vinden om door te gaan. Te blijven ontwikkelen en zichzelf en hun bedrijf steeds weer een stapje verder brengen. Mooi om te zien.

Vanuit de vakgroep is het dan ook goed om inzet te plegen op diverse dossiers. Samen met andere organisaties werken aan oplossingen, vooruitstrevendheid en toekomstbestendigheid. Niet alles gaat vanzelf maar we zien wel dat op tal van punten stappen of stapjes voorwaarts worden gezet. Tegelijkertijd komt er ook steeds meer op ons bordje en zullen we keuzes moeten maken waar we op inzetten, met wie we dat samen doen, en uiteraard wie er mee gaat betalen.

Een mooi voorbeeld is het werk in de CEMP-coöperatie waar we als LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen nu met andere organisaties samen werken aan het beschikbaar houden en krijgen van middelen. Doordat we dit samen doen met andere partijen dragen veel kwekers hun steentje bij aan dit werk wat uiteindelijk voor iedere kweker van meerwaarde is. Ook individuele kwekers mogen zich melden om zich bij de coöperatie aan te sluiten en op die manier hun inbreng te leveren. U mag zich melden bij onze vakgroep.

Mooi om te zien dat we met elkaar werken aan een groene ondernemende toekomst voor onze leden. En ook al worden we soms moe van een aantal dossiers, gelukkig geven een aantal punten die we hebben kunnen bereiken ons ook een enorme hoeveelheid energie.

 

Remco Beekers

Bestuurslid LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement