Column: Mijmeringen 2021

donderdag 23 december, 2021

Mijn eerste jaar als voorzitter van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten  en Zomerbloemen werd gedomineerd door de gevolgen van de corona-pandemie.

Aad Vollebregt

Op sociaal vlak is het voor velen van ons een aderlating geweest. Veel minder contact met familie, vrienden, collega´s. Extra maatregelen op de werkvloer om besmetting in het bedrijf tegen te gaan. Zakelijk gezien heeft het voor onze sector een goed jaar opgeleverd. In geheel West-Europa was er een enorme vraag naar tuinplanten. Een jaar, zoals we ze zelden of nooit hebben meegemaakt. En de goede markt lijkt zich ook voort te zetten in het komende jaar.

In mijn eerste jaar als voorzitter bleek het voor de vak- en cultuurgroepen nagenoeg onmogelijk om fysieke ledenactiviteiten te organiseren. Leden-, studie- en ondernemersgroepen konden nauwelijks bijeenkomen. Dit is een groot gemis. Uitwisseling van kennis en ervaring is niet alleen leuk, maar ook broodnodig.

Gelukkig is een deel opgevangen door webinars, Zoom- en Teams-bijeenkomsten. Dit soort bijeenkomsten geven wel weer een andere dynamiek. Het is veel eenvoudiger om mensen van ver iets te laten vertellen. Het scheelt heel veel reiskosten en -tijd. Een methode die ook in de toekomst zeker een rol zal blijven spelen. Ook hebben we dit jaar voor het eerst een jongerendag kunnen organiseren, met ondersteuning van Colland en De Buurte Kwekerijen. Een prima dag met 150 deelnemers. Deze dag liet ook zien hoeveel behoefte er is aan fysiek contact met elkaar.

In mijn eerste jaar als voorzitter heb ik ervaren hoe hoog de betrokkenheid en inzet van bestuursleden en medewerkers van de vakgroep- en cultuurgroepen is. Gezamenlijk zijn we op veel plaatsen aanwezig, worden standpunten en meningen goed voorbereid en gedeeld, worden ledenactiviteiten op een uitstekende wijze georganiseerd, wat resulteert in vele deelnemers.

In mijn eerste jaar als voorzitter heb ik ervaren hoe belangrijk het is om als vakgroep ingebed te zijn binnen het geheel van LTO Nederland. Veel ontwikkelingen die bij ons spelen, spelen ook in andere (plantaardige) sectoren. Gezamenlijk reageren en met voorstellen komen is niet alleen veel efficiënter, maar kan daardoor ook kwalitatief veel beter worden onderbouwd. Uiteraard is het hierbij zaak om de specifieke kenmerken van onze sector te benoemen. Dit speelt zowel bij bijvoorbeeld het stikstofbeleid, het gewasbeschermingsbeleid, maar ook het beleid ten aanzien van arbeid, water, fiscaliteit en vele andere beleidsterreinen.

Mijn eerste jaar is boeiend en leerzaam geweest. Ik wil dit eerste jaar afsluiten met iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een goed, gezond en gelukkig 2022.

Aad Vollebregt

Voorzitter LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement