Column: Kunnen we met regiocertificering doelen halen?

vrijdag 17 november, 2023

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren veel op de agrarische sector is afgekomen en dat er nog veel meer aan zit te komen.

Marco van Ruiten

Ik zeg de agrarische sector, maar heb ook de wetenschap dat er op onze maatschappij veel afkomt. Oorlogen, immigratie, klimaatactivisten die snelwegen blokkeren, energieprijzen, verduurzaming, het steeds droger worden van de zomers en steeds zachtere en nattere winters door wereldwijde stijgende temperaturen, het stijgen van de zeespiegel. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Het één is misschien onontkoombaar, het ander zal toch echt opgelost moeten worden door ons allemaal.

Voor onze sector hebben we het dan vooral over de stand van de natuur (door het neerslaan van stikstof), KDW (de kwaliteit van het oppervlaktewater), de KRW en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Veel van deze zaken vallen samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en per provincie in het PPLG.

In deze programma's worden per gebied doelen gesteld waar wij aan moeten gaan voldoen. In mijn gebied (Duin- en Bollenstreek) is zodoende het idee ontstaan om met behulp van een regiocertificering te gaan kijken of dit een toegevoegde waarde kan zijn om de gestelde doelen te halen.

De belangrijkste inzet is het verbeteren van de waterkwaliteit. Het is de bedoeling dat je data aanlevert van gewasbescherming en mestwetgeving (als iemand in zijn teelt dit toedient ben je toch al verplicht om dit te registreren), om zo een beeld te krijgen wat iemands bedrijfsvoering bijdraagt aan de waterkwaliteit. Er moet zodoende inzicht komen in welke teelten en telers op de goede weg zijn, en wie of wat nog voldoende begeleiding (teeltvoorlichting/advies) moet krijgen om de doelen van 2030 te gaan halen.

Ik denk dat dit in meerdere (teelt)gebieden in Nederland handvatten kan bieden voor PPLG, telers, waterschappen en gemeenten.

Marco van Ruiten

Bestuurslid LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement