Column: Indian Summer

donderdag 24 september, 2020

Als bestuurder denk je wel eens als we dat dossier afgewikkeld hebben dan krijgen we weer tijd om met veel energie aan een nieuw te beginnen. Maar de praktijk is helaas anders, voordat het ene gereed is heb je er weer een paar andere bij. Dan hoef ik maar te refereren aan Corona en iedereen weet wat hier de impact van is.

Jan Veltmans

Maar ook andere zaken hebben niet alleen aandacht maar ook inzet nodig. Denk bijvoorbeeld aan de Floriade 2022 die gelukkig toch doorgaat en waar we als groenste sector ons op een mooie manier willen laten zien. Allerlei fytosanitaire zaken, ik zal u de details besparen, zoals AM verordening, bacterievuur en markttoegang. Dat laatste klinkt zo vanzelfsprekend maar vergt iedere keer weer opnieuw veel inzet om samen met o.a. Anthos, LNV en de NVWA markttoegang te behouden en nieuwe markten open te krijgen. Als alle buitenlandse markten gesloten zouden zijn konden we wel Nederland in 1 jaar ver groenen, maar konden we geen boterham meer verdienen.

Ook over gewasbescherming is nogal wat te doen, denk aan het actieplan plantgezondheid 2030 waarin we nogal een uitdaging aan gaan. Gelukkig hebben wij een sector die deze uitdaging al jaren aan het gaan is en waarin wij gesteund door onze leden ook door zullen gaan. Helaas zullen we ook af moeten rekenen met de emotie politiek die in Nederland en Europa voor problemen zorgt. Maar velen van jullie zullen deze nog kennen, Groen is het leven, Boomkwekers zorgen ervoor.

Als laatste het weer, na weer een record brekende zomer hebben we het toch maar weer voor elkaar gekregen om onze teelten, met alle inspanningen en investeringen die daar bij horen, er op een goede manier er doorheen te krijgen. Met nog een mooi resultaat uit een door LNV verstrekte opdracht aan de kennis instituten zoals o.a. KNMI en WUR dat er maar tussen de 1en 3% verschil zit tussen overdag en s’ nacht beregenen, daarmee kunnen we weer een zuivere discussie voeren. Op naar een goed rooiseizoen en een mooie herfst.

 

Jan Veltmans

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement