Column: Een nieuw jaar

vrijdag 13 januari, 2023

Inmiddels zijn we weer even onderweg in 2023. Laat ik toch maar beginnen om iedereen via deze weg het allerbeste te wensen voor dit jaar. Dat het privé en zakelijk gezien een mooi jaar mag worden.

Remco Beekers

Een jaar met vele uitdagingen en ontwikkelingen. Dat is iets wat zeker is. Als we zien wat er allemaal op onze agrarische sector afkomt, dan durf ik wel te zeggen dat dit jaar net zo bijzonder zal gaan worden als het afgelopen jaar. Ik noem even een paar onderwerpen van wat er al speelt: het energievraagstuk, de klimaatdoelen van het kabinet, het stikstofbeleid of alles wat er op stapel staat op het gebied van water. En het sleutelwoord de komende tijd wat daarbij hoort is: de gebiedsgerichte aanpak. Een aanpak waarmee provincies per gebied - en dat zijn er veel in Nederland - met de omgeving, de ondernemers en tal van partijen samen mee aan de slag gaan om oplossingen voor al deze vraagstukken te vinden.

Een aanpak die kans van slagen kan hebben in mijn ogen, mits alle partijen enigszins meebewegen. Maar dan wel alle partijen en organisaties. We willen met elkaar immers zoveel in dit land, dat het haast onmogelijk is om aan de wensen van iedereen te kunnen voldoen. Het is goed dat LTO en de regionale organisaties aan tafel zitten om de belangen van onze sector te behartigen. Om te zorgen dat het voor onze leden werkbaar blijft om te kunnen blijven ondernemen. Misschien hier en daar met aanpassingen of een iets andere manier van werken, maar wel op een manier waarmee er een verdienmodel blijft bestaan. En op een manier die op draagvlak kan rekenen. Op enkele plekken waar deze trajecten al lopen, zien we dat de eerste stappen gezet gaan worden.

En ja, het zal gaan schuren op het moment dat de belangen op tafel komen. Dat kan ook niet anders met zoveel verschillende belangen en wensen. Dat gaan we denk ik de komende maanden ook zien in de aanloop naar een mogelijk landbouwakkoord. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Hoe concreet het wel of niet lukt. En of het daadwerkelijk lukt. Ik wens degenen die bij die gesprekken aan tafel zitten dan ook heel veel succes. Laten we hopen dat er een acceptabel akkoord uit gaat komen waar we als sector mee vooruit kunnen.

Al met al weet ik nu al dat ook dit jaar weer een boeiend jaar zal gaan worden.

Remco Beekers

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement