Column: Belangrijke taak

donderdag 22 april, 2021

Na een zeer vreemd, maar zeker voor de meeste zomerbloementelers geen slecht jaar, is het belangrijk om de gang erin te houden. We kunnen als zomerbloementelers best zeggen dat we ook voor de coronaperikelen de laatste jaren de wind al in de rug hadden.

De hang naar de natuur doet het voor onze producten goed en ook is er door de beide promotieprogramma’s, Summerflowers en 365 dagen bloemen, nog nooit zo veel aandacht voor de zomerbloemen geweest. Of de extra vraag naar onze producten nu specifiek door deze aandacht komt is nooit te bewijzen, maar het werkt wel mee.

Toch is deze aandacht voor onze bloemen niet vanzelfsprekend. We hebben het afgelopen jaar zeker voordeel gehad van het feit dat er meer mensen thuisbleven en hun plezier in een bloemetje hebben gezocht. Omdat het voor de corona al goed ging met ons product, kunnen we niet zeggen dat dit de grootste oorzaak is. Er is een bepaalde wetmatigheid te bespeuren. Als de economie naar beneden gaat, hebben wij daar als sierteelt in eerste instantie vrij weinig last van. Het geld gaat dan naar de kleine dingen, zoals bloemen. Anders ligt dit wanneer de economie weer aantrekt. Dan worden de grote uitgaven ingehaald en blijft een bloemetje vaak liggen. Op dat moment is het belangrijk om er voor te zorgen dat juist ons product onder de aandacht blijft.

Op het moment dat het goed gaat, maakt niemand zich echt zorgen over de afzet. Er is vraag dan, waarom zou ik reclame maken. Toch is juist vragen om aandacht als het goed gaat erg effectief. Je hebt de aandacht, dus elke boodschap die er wordt uitgezonden heeft een luisterend oor. Hiernaast is er ook geld voor extra reclame-uitingen. Pas reclame gaan maken als het slechter gaat, is meestal mosterd na de maaltijd. Voor de sterk calculerende mensen onder ons zit hier een probleem. Wanneer je geld uitgeeft aan reclame en je hierdoor een goede markt in stand houdt, is dit niet in de cijfers te zien. Er wordt dan geld aan reclame uitgegeven en je ziet de prijzen niet stijgen. Toch is ook het vergroten van de markt, zonder dat de prijzen zakken, een belangrijk effect van de aandacht die is gecreëerd. Niet alles is uit te rekenen.

Duidelijk is wel dat als de aandacht voor promotie verslapt, vanzelf de aandacht voor een product vermindert. Aan ons dus de belangrijke taak om de trots die we als telers hebben, nog meer naar buiten toe uit te dragen. Trots op onze producten uitstralen is echter lastiger dan een negatieve petitie tekenen, omdat een ander het niet goed doet. Ik ga er vanuit dat er 10 positieve berichten nodig zijn om 1 negatief bericht te neutraliseren. Mijn oproep is dan ook om er voor te zorgen dat er meer positieve berichten zijn dan negatieve. Probeer actiever op positieve berichten te reageren dan op negatieve (in de meeste gevallen is dit andersom). Kortom, ik denk dat we zeer grote kansen hebben, maar maak niet de fout om te denken dat dit vanzelf zo blijft.

Henk van den Berg

Adviseur LTO Cultuurgroep Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement