CEMP Adviescommissie vergadering (gewasbeschermingsmiddelen en methoden)

vrijdag 16 oktober, 2020

Dinsdag 27 oktober a.s. vindt de volgende vergadering plaats van de CEMP Adviescommissie. Vooraf aan de vergadering worden de knelpunten binnen de sector Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen geïnventariseerd en de nieuwe knelpunten of de te verwachten knelpunten worden in beeld gebracht en besproken in deze vergadering.

De CEMP Adviescommissie bestaat uit een aantal kwekers/telers van alle cultuurgroepen en uit een aantal deskundige onafhankelijke teeltadviseurs in onze sector. Uiteraard is onze CEMP medewerker/specialist Peter van ’t Westeinde hierbij aanwezig.

De vaste onderwerpen zijn:

  • Voortgang lopende knelpunten en bereikte resultaten.
  • Inventarisatie nieuwe knelpunten en aanpak prioritering.
  • Mogelijke oplossingen en aanpak van nieuwe knelpunten bespreken, maar ook andere aanpak van lopende knelpunten waar niet voldoende resultaat mee behaald kon worden.
  • Ontwikkelingen en/of behoeftes toedieningstechniek in de sector.
  • ….

OPROEP: 

Mochten er in uw cultuurgroep of gewassen nieuwe knelpunten zijn m.b.t. gewasbescherming, wilt u dit dan doorgeven ruim vóór 27 oktober a.s.. Dit kan via een van de contactpersonen  van de CEMP adviescommissie uit uw regio, of via de cultuurgroep of met een mailtje info@spam-protectcempcooperatie.nl

Voor een overzicht van de leden en contactpersonen van de Adviescommissie klikt u HIER

Informatie en nieuws m.b.t. de gewasbescherming vanuit de CEMP Coöperatie ontvangt u als lid van de CEMP Coöperatie in een aparte nieuwsbrief, omdat deze informatie uitsluitende bestemd is voor de leden van CEMP Coöperatie.

Ontvangt u de nieuwsbrief van de Vakgroep, maar bent u niet lid van de CEMP Coöperatie en wilt u toch dat uw specifieke knelpunten aangepakt worden en wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Stuur dan een mailtje naar info@spam-protectcempcooperatie.nlof neem voor informatie telefonisch contact op met Gerrit Peeters 06-25120007.

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement