Carpinus betulus (haagbeuk) Boom van het Jaar 2017.

donderdag 22 december, 2016
Tijdens de Boomkwekersdag op 20 december jl. kon gekozen worden uit de 3 nominaties met als thema “wegbomen”. De boomkwekerijsector vestigt hiermee de aandacht op interessante bomen, aan te planten langs wegen buiten steden en dorpen in en buiten Nederland. Ruim de helft van de kiezers koos voor de Carpinus betulus als boom van het jaar 2017.

Een jury van deskundigen heeft begin december uit 30 inzendingen 3 nominaties gekozen, nl;

1.      Querques cerris, moseik

2.      Populier.

3.      Carpinus btulus, haagbeuk

Hiervan is de moseik, Quercus cerris, voor Nederland niet inheems. De jury noemt het een zeer gezonde en fraaie soort uit onder meer Zuid- en Midden-Europa. Bij populier gaat het om drie inheemse soorten: Populus tremula, Populus nigra en Populus x canescens, een kruising van P. tremula en P. alba, een Midden-Europese soort. De haagbeuk, Carpinus betulus, is door de jury als wegboom als soort beoordeeld en niet als een van de bekende cultivars. Daarmee blijft deze boomsoort volgens de jury wat gevarieerder in zijn verschijningsvorm. Dertig boomsoorten voorgedragen Na oproepen via de vakbladen De Boomkwekerij en Tuin en Landschap zijn bijna dertig boomsoorten en cultivars voorgedragen voor de verkiezing Boom van het Jaar. Een vakjury heeft uit die lijst bovenstaande drie boomsoorten genomineerd. Tijdens de Boomkwekersdag van LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten kiezen de aanwezigen hieruit de Boom van het Jaar 2017. Vanwege het thema Wegbomen zijn in het oordeel van de jury gezondheid en toepasbaarheid in het landschap – en dat bij voorkeur ook over de grenzen van Nederland –zwaarwegende criteria. Ook de beschikbaarheid op boomkwekerijen is gezien het toepassingsgebied van belang.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement