Bufferzone bacterievuur Uden/ Boxmeer- Venray/Maasheggen aangepast

dinsdag 24 april, 2018 -  Anneke van Dijk
Het Maasheggengebied maakt geen deel meer uit van de bufferzone bacterievuur. Dit gebeid maakte tot voor kort nog deel uit van een bufferzone bacterievuur. Inspecties in dit gebied zijn van belang geweest om tijdig te kunnen ingrijpen bij bacterievuuraantastingen, waardoor de ziekte beperkt kon blijven in omvang en geen bedreiging kon vormen voor de (vrucht)boomteelt in de regio.

Nu de vruchtboomteelt zich verplaatst heeft naar andere percelen - verder van het Maasheggengebied verwijderd - is het directe belang van de bacterievuurinspecties kleiner geworden voor de boomteeltsector. In een overleg met betrokken boomkwekers in het gebied is daarom vorig jaar al besloten de inspecties in het Maasheggengebied niet meer te financieren.

Voor natuurbeheerorganisaties is er nog steeds een direct belang bij deze inspecties. Zij hebben vorig jaar gezocht naar mogelijkheden om de inspecties te kunnen financieren. Dit is helaas zonder resultaat gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat het Maasheggengebied nu geen  onderdeel meer is van de bufferzone bacterievuur. Dit werd officieel gepubliceerd op 23 april 2018 in de Staatscourant.

De oostgrens van de aangepaste bufferzone bacterievuur Uden/Boxmeer – Venray werd gezamenlijk met betrokken boomkwekers in het gebied voorbereid in een overleg met de NVWA en Naktuinbouw, op initiatief van de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten.

In de bufferzones bacterievuur vinden officiële inspecties plaats op bacterievuur in o.a. meidoorn en vruchtbomen. Door deze officiële inspecties kunnen waardplanten van bacterievuur, geteeld in deze bufferzones, de extra garanties bieden waar een aantal afnemers om vragen. Vooral afnemers uit landen en gebieden, waar nog geen bacterievuur voorkomt, willen deze extra garantie.

 

23 april 2018

Anneke van Dijk

Voor het kaartje van de bufferzone, met de aangepaste grenzen klikt u HIER

Voor het bericht in de Staatscourant klikt u HIER

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement