Bufferstroken toch ook bij pot- en containerteelt verwacht

vrijdag 03 februari, 2023

De pot- en containerteelt staat weliswaar niet genoemd in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, maar verwachting is dat bufferstroken ook voor deze teelt van toepassing zullen zijn.

Over de invulling van de bufferstroken in de pot- en containerteelt wachten wij op meer informatie vanuit het Ministerie van LNV. In ieder geval gelden de bestaande eisen:

  • Voorkomen van uitspoeling van nutriĆ«nten: door recirculatie of door gebruik van langzaamwerkende meststoffen (bij waterdoorlatende teeltvloer);
  • Voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen: door toepassing van driftreducerende maatregelen en recirculatie, en/of het voorkomen van lozingen van water met restanten gewasbeschermingsmiddelen.

Lees hier onze eerdere berichtgeving over de bufferstroken die per 1 maart 2023 ingaan. En lees hier onze laatste update over alle aankomende regels ter bescherming van bodem en water.

Anneke van Dijk

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement