Brochure over LTO-cafetariaregeling beschikbaar

woensdag 24 januari, 2018
LTO Nederland heeft eind 2017 opnieuw afspraken gemaakt voor de LTO leden over de toepassing van de cafetariaregeling. Alle afspraken zijn samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in een nieuwe brochure over de cafetariaregeling. De brochure is nu beschikbaar via de website van de Werkgeverslijn.

De cafetariaregeling biedt werkgevers die seizoenarbeiders tot maximaal negen maanden in eigen dienst hebben de mogelijkheid om het loon, dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon, fiscaal voordelig uit te ruilen met een onbelaste vergoeding voor kosten voor levensonderhoud, reizen naar het thuisland en huisvesting.

Deze collectieve afspraak is alleen van toepassing voor werkgevers, die vallen onder de cao’s Open teelten, Glastuinbouw en Productiegerichte dierhouderij. LTO Nederland heeft voor de paddenstoelentelers afgesproken dat zij met hun eigen belastinginspecteur contact kunnen opnemen om afspraken te maken over de toepassing van de cafetariaregeling, mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Zie voor meer informatie de Brochure Cafetariaregeling 2018 - 2019 op de website van de Werkgeverslijn en LTO Bomen en Vaste Planten.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement