Bosbouwkundig teeltmateriaal: duidelijkere communicatie en controle

donderdag 10 juni, 2021

Handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben in overleg met Naktuinbouw stappen gezet die leiden tot een duidelijkere communicatie en controle op bosbouwkundig teeltmateriaal en bijbehorende certificering.

Dit artikel hebben we reeds afgelopen maart met u gedeeld, maar omdat het toen extra druk was op bedrijven, volgt deze herhaling.

Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om kwekers vanuit Naktuinbouw te informeren over de wettelijke basis waaraan bosbouwkundig en niet-bosbouwkundig teeltmateriaal moet voldoen, en wat de toetsing daarbij is.

Klik hier om dit artikel verder te lezen. Daarin staat een lijst met richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal, alsmede wat u moet doen als u zaden en/of planten van soorten gebruikt: voor wel of geen bosbouwkundige doeleinden.

Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat, is het essentieel dat u uw leverancier tijdig naar de juiste documenten vraagt.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement