Boomkwekerij topscoorder in terugdringen chemische gewasbeschermingsmiddelen

vrijdag 27 juli, 2018
Uit publicaties van het vierjaarlijks onderzoek door CBS naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland blijkt de boomkwekerij een van de grootste dalers te zijn in het aantal gebruikte kilogrammen gewasbescherming. In de periode 2012 tot en met 2016 is het totaal aantal kilogrammen chemische gewasbescherming gedaald van 175.134 kg naar 125.656 kg. En is het gebruik in kilogrammen per hectare gedaald van 10,6 kg naar 7,4 kg/ha.

Dit is verhoudingsgewijs een van de grootste afnames binnen alle sectoren en is een groot compliment en een bevestiging van de enorme inzet binnen de boomkwekerij voor het terugdringen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

Echter het allerbeste resultaat blijkt uit cijfers van MPS waarbij niet alleen het aantal kilogrammen maar ook de hoogte van milieubelasting is meegenomen. Hierin scoort de boomkwekerij het allerbeste van alle sectoren met een afname van 56% milieubelasting in vier jaar tijd. 

Tel daarbij op de nul lozing, thans gerealiseerd in ondersteunend glas en folietunnels, en wij zijn hard op weg een van de meest schone sectoren te worden. Met de hete adem van de markt die verduurzaming eist en een wetgever die ons tot een aantal zaken dwingt, moeten deze cijfers een positieve opsteker zijn om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Tegelijkertijd blijven wij middels de CEMP ook hard strijden om een breed pakket middelen in stand te houden die zeer wel overwogen en op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet voor een schone en economisch gezonde teelt. 

Een groot compliment aan u allen die zich voor deze positieve ontwikkeling hebben ingezet. 

In vier jaar tijd een halvering van de milieubelasting! Daar kunnen we supertrots op zijn.

 

LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

Meer nieuws

Tuinbouwakkoord.

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement