Boom van het Jaar 2017 thema “Wegbomen”

donderdag 22 september, 2016
Onlangs heeft het bestuur van de LTO Bomen en Vaste Planten Cultuurgroep Laan, Bos en Parkbomen het thema voor 2017 vastgesteld: “Wegbomen”

We kennen in ons land en daarbuiten vele soorten wegen, die er toe dienen om ons van a naar b te verplaatsen. Veel bermen van wegen zijn beplant met bomen, maar ook veel wegen met bijbehorende gronden ook niet, of niet meer. In het kader van het bevorderen van een schone leeflucht en het opvangen van fijnstof dat het verkeer produceert, beveelt de LTO Cultuurgroep aan, om nog meer gebruik te maken van de bermen enz. voor beplanting met bomen.

De bestaande wegbeplantingen kenmerken zich veelal door een beperkte sortimentskeuze, zeker per gebied of grondsoort. Essen op de klei en eiken op het zand. Dit geeft nogal eens een probleem als gevolg van de monocultuur.

Optimaal gebruik van bermen kan ons land een nog groener imago geven, bijdragen aan onze gezondheid en ons voorzien van hout als grondstof.

De LTO laanboomkwekers kweken een veel breder sortiment, dat ingezet zou kunnen worden en beveelt een gemengder aanplantsortiment aan, om bovenstaande doelen te bevorderen. Het thema bedoelt dan ook om bomen, die weg zijn langs de weg te vervangen, nieuwe aanplant met geschikte “wegbomen”, en daar waar mogelijk bij wegen behorende terreinen aan te planten.

Daartoe roepen we een ieder op, om geschikte soorten, bij voorkeur nieuwere perspectiefvolle of minder bekende soorten voor te stellen. De bomen moeten gezond groeien, voldoende voorradig zijn en Europees toepasbaar zijn voor de wegen buiten de bebouwde kom.

De verkiezing zal plaatsvinden op de LTO Boomkwekersdag in december. Een deskundige jury zal drie nominaties kiezen uit de aanmeldingen, waarop gestemd kan worden.

Namen met bij voorkeur een beschrijving en foto kunnen aangemeld worden bij de secretaris van de LTO Cultuurgroep Laanbomen, Gerrit Peeters, gerrit@ltobomen.nl of boomvanhetjaaar@hortipoint.nl. Voor verder informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de LTO Cultuurgroep Jan van Leeuwen, janvanleeuwen54@gmail.com

Jan van Leeuwen

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement