BIJNA

donderdag 30 augustus, 2018 -  Remco Beekers
Bijna is het dan zover. Op het moment van schrijven zou het dan kunnen gaan om regen. Maar nee daar ga ik het niet over hebben. Dat onderwerp is al veel besproken de laatste tijd en op verschillende plekken.

Maar het is bijna zover dat alle scholen weer van start gaan en zo ook de BBL-opleiding in Brabant. De samenwerking tussen Helicon Opleidingen en Prinsentuin College gaat dus van start. Samen met de betrokken bedrijven, beide scholen en een aantal andere partijen is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Komende maanden gaan we in gezamenlijkheid bekijken hoe we verder gaan. We zullen er immers voor moeten gaan zorgen dat de instroom op voldoende hoog niveau blijft zodat we de instroom van mensen in onze sector kunnen vergroten. Op een aantal plaatsen zien we steeds meer vacatures ontstaan en we weten ook dat we de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel nodig zullen gaan hebben. Laten we daar dan samen aan proberen te werken. Met de samenwerking in het zuiden van het land is nu een aanzet gegeven en wellicht kunnen we dat gaan vergroten. Samen zullen we moeten werken aan de instroom in de wetenschap dat we dat niet binnen een jaar opgelost zullen hebben. Meerjarig zullen we er op moeten investeren zou ik zeggen. En dan kijken naar jongeren maar ook naar zij-instromers die onze sector interessant kunnen vinden. Op de website www.boomteeltopleiding.nl is momenteel wat informatie te vinden over de opleiding in de regio Brabant en er staan wat promotiefilmpjes van onze sector op. Deel ze gerust! En als u goede ideeën heeft of suggesties ter verbetering laat het dan ook gewoon even weten. We zijn blij met alle input en hulp. Dit is iets wat niemand alleen kan en vandaar dat wij dit ook graag stimuleren waardoor we in gezamenlijkheid werken aan de toekomst van onze ondernemingen en sector.

Remco Beekers

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

Remco Beekers

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement