Bijeenkomst Vakgroep/LLTB in Grubbenvorst

donderdag 23 februari, 2023

Maandagavond 27 februari houdt de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen de volgende bijeenkomst over actuele zaken: in Grubbenvorst samen met de LLTB.

Net zoals afgelopen bijeenkomsten in andere regio’s, zullen kwekers op de bijeenkomst in Grubbenvorst worden bijgepraat over deze actuele zaken:

  • Landbouwakkoord;
  • Regels ter bescherming van bodem en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water;
  • Nationaal programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak;
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en nieuwe CAO Open Teelten;
  • Visie Limburgse Open Teelten: hoe ziet de LLTB de open teelten over 5 tot 10 jaar?

Vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt en Peter van Dijck (hoofdbestuurslid LLTB) zullen bovenstaand toelichten en daarover met kwekers in gesprek gaan.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 27 februari om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in:

MFC ’t Haeren: Irenestraat 20B, Grubbenvorst

Meld u aan middels een email aan info@spam-protectlltb.nl o.v.v. ‘bijeenkomst boomkwekers’.

Komende bijeenkomsten andere regio's

Na Grubbenvorst vinden nog ledenbijeenkomsten plaats op deze data en in deze regio's:

  • Dinsdag 28 februari Noord-Nederland;
  • Donderdag 9 maart Opheusden.

Op elke bijeenkomst zijn leden van het vakgroepbestuur aanwezig, en bestuurders van de regionale LTO. Kwekers in de betreffende regio's zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement