Bijeenkomst Studiegroep fruitgewassen in nieuwe samenstelling.

vrijdag 16 februari, 2018 -  Gerrit Peeters
Donderdag 15 februari jl. vond de eerste bijeenkomst van 2018 plaats van de studiegroep Fruitgewassen (en onderstammen). In 2015 en 2016 was er sprake van de studieclub Noord-Nederland. In 2017 is de studieclub niet bij elkaar geweest, maar i.p.v. daarvan zijn samen met de cultuurgroep Fruitgewassen 2 bijeenkomst gehouden, waarbij alle leden werden uitgenodigd.

In 2018 is er voor gekozen om van de studieclub Noord-Nederland fruitgewassen, een landelijke studieclub te maken. Tijdens de eerste bijeenkomst op 15 februari jl. waren nieuwe studieclub leden aanwezig uit Zeeland en Brabant, waardoor de avond bezocht werd door 15 mensen van de teeltbedrijven (de ondernemers en medewerkers). We waren te gast bij Fruitboomkwekerij Morren te Elburg

Gezien de tijd van het jaar heeft deze keer geen bedrijfsrondgang plaatsgevonden, hetgeen normaal een vast onderdeel is. De avond bestond uit 2 gedeelten:

1       Aljo Medema van Dacom gaf een presentatie over de mogelijkheden van digitale registratie op de tablet, telefoon of pc, zoals Gewasbeschermingsmiddelenregistratie, incl automatische weersomstandigheden en spuitadviezen, bemesting, arbeidsregistratie ter plekken tussen de fruitgewassen, opbrengsten en kosten, bodemscans, bodemkaarten. De systemen kunnen verder uitgebreid worden en aangepast worden aan de specifieke sector zoals fruitbomenkwekers.

2       Petra van Vliet van Eurofins-Agro gaf een presentatie over hun nieuwe product ‘de bodemscout’. Met deze kaarten (op basis van een verzameling beelden van afgelopen 9 jaar) kunnen tuinders groeiverschillen in de percelen beter in beeld krijgen en op basis daarvan gericht maatregelen treffen.

Deelnemers gaven aan dat het vaak de kleine dingen zijn die je hoort of ziet waar je veel aan hebt. Daarnaast is het interessant en vaak leerzaam om bij elkaar op de bedrijven te kijken.

Voor meer informatie over de studieclub kunt u contact opnemen met

Gerrit Peeters

Tel: 06-25120007

Mail: gerrit@ltobomen.nl

Gerrit Peeters

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement