Bijeenkomst studiegroep Fruitgewassen 7 september

vrijdag 07 september, 2018 -  Gerrit Peeters
De bijeenkomst bestond uit twee delen: het eerste deel bestond uit het bezoeken van het proefveld Vruchtboomteelt, dat opgezet is door Agrifirm bij vruchtboomkweker Rijk te Dronten.

Op het proefveld werd door Kees Overheul van Agrifirm uitleg gegeven  over de opgezette proeven met betrekking tot: Bestrijding Groene Appelwants, demonstratie contact herbiciden en demonstratie bodemherbiciden. Na deze Proefveldbijeenkomst ging de studiegroep verder bij vruchtboom kwekerij Albert Donker, eveneens in Dronten.

De groep kreeg onder leiding van Albert Donker en Kees Overheul van Agrifirm een rondleiding langs de moerbedden, waarbij gediscussieerd werd over diverse methoden van aanaarden, onkruidbestrijding, spuittechnieken en de noodzakelijke wettelijke driftreductie.

Na deze rondleiding gaf Kees Overheul een interessante presentatie, waarbij de nodige discussie ontstond,  over de volgende onderwerpen: bestrijding van Perenbladvlo, Groen Appelwants en diverse aspecten van bladbemesting. Tevens kwam het spuiten voor de vertakkingen aan de orde.

Tijdens het avondgedeelte werden we gastvrij, sfeervol en met een goede service voorzien door de familie Albert Donkers. Rond 21.00 uur werd het officiële gedeelte afgesloten met een drankje.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement