Bijeenkomst spuittechniek in Hoge Laanbomen per 1-1-2021

vrijdag 28 februari, 2020

Op donderdag 26 februari jl. vond bij Damcon te Opheusden een bijeenkomst plaats op initiatief van de Cultuurgroep Laanbomen in samenspraak met TCO Opheusden om de problematiek in kaart te brengen en hoe we tot oplossingen kunnen komen voor de hoge laanbomen per 1-1-2021. Aan deze bijeenkomst werd deelgenomen door afgevaardigden van de LTO Vakgroep, LTO cultuurgroep Laanbomen, TCO, mechanisatiebranche, Damcon, SKS, en adviseurs.

 

Aanleiding en Doel van de bijeenkomst.

Per 01-01-2021 vervalt de uitzondering binnen het activiteitenbesluit en moet ook de hoge laanboomteelt aan de 75%-driftreductie-eis voldoen. In 2018 heeft de boomkwekerij 3 jaar uitstel gekregen tot 01-01-2021. Dit betekent dat in 2021 in de hoge bomen niet meer gespoten kan worden met de gangbare spuittechnieken. In de lagere bomen kan men met de gangbare spuit met driftarme doppen wel uit de voeten, mits er geen sprake is van een eis op het etiket van het middel van bijv. DriftReductieTechniek DRT 90%, 95% of 97,5%.

Het geheel is gericht op het terugdringen van emissie.

Een voorbeeld van middelen uit de handel nemen door de producent is u zeker niet ontgaan, denk maar aan Basta en Finale die uit de handel genomen zijn. Met veel moeite heeft de LTO Vakgroep kunnen bewerkstelligen dat deze middelen nog een paar jaar langer gebuikt konden worden, anders waren we deze middelen een paar jaar eerder kwijt geraakt dan februari 2020.

Toepassingstechniek invloed op emissie: Tijdens dit overleg was iedereen het er over eens dat emissiereductie met de huidige techniek voor een groot deel bepaald wordt door manier van toepassen van de GBM, zoals vanuit de buitenkant van het perceel naar binnen spuiten, rekening houden met windsnelheid en richting, termiek, juist moment van spuiten, wordt er door een loonwerker gespoten die hele dagen spuit of doet de ondernemer of medewerker van het teeltbedrijf dit op het juiste moment, knoeien met spuitvullen etc.

Behoud van middelen wordt door de kwekers voor een groot deel bepaald, door bewust om te gaan met het toepassen van GBM waardoor er zo weinig mogelijk emissie gemeten wordt of plekken zoals het oppervlakte water. Maar daarmee hebben we niet per 1-1-2021 een nieuwe techniek om aan de regels voor de hoge laanbomen te voldoen.

Tijdens het overleg van afgelopen donderdag zijn naast dat er ook acties zijn afgesproken ook de volgende onderwerpen besproken:

  1. Welke oplossingen bestaan al of kunnen ontwikkeld worden

Een oplossing bestaat helaas nog niet.

  1. Presentatie Mastspuit

Tot tien jaar geleden werd gewerkt aan de ontwikkeling van de mastspuit met hulp van subsidie en PT geld. De subsidiekraan  werd vanuit overheid dichtgedraaid, waardoor de doorontwikkeling stopte. Een optie zou kunnen zijn om de mastspuit verder door te ontwikkelen.

  1. Hoe krijg je Erkenning  voor een nieuwe Techniek

Ook al zou er een techniek ontwikkeld zijn die voldoet, dan nog moet er voor gezorgd worden dat de spuit onderzocht wordt volgens een bepaald protocol, om deze erkend te krijgen als techniek die aan de wet voldoet.

Zodra er nieuws te melden is zullen we u als cultuurgroep en LTO Vakgroep op de hoogte houden.

 

Meer nieuws

Groen helpt ons door de crisis

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement