Bijeenkomst ruimere Brabantse regels voor kassen en teeltondersteunende voorzieningen

donderdag 26 mei, 2022

Voor kwekers in Noord-Brabant vindt woensdagavond 1 juni in Sint-Oedenrode een bijeenkomst plaats over nieuwe Brabantse regels voor solitaire kassen, teeltondersteunende kassen en voorzieningen.

Op de bijeenkomst, georganiseerd door de ZLTO en Glastuinbouw Nederland, worden aanpassingen in de provinciale regels toegelicht. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 22.00 uur en vindt plaats in De Vresselse Hut in Sint-Oedenrode (Nijnsel). Aanmelden is verplicht, klik hier.

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor solitaire kassen, teeltondersteunende kassen en teeltondersteunende voorzieningen (TOV). De provinciale omgevingsverordening die dit regelt, is inmiddels vastgesteld, meldt de ZLTO.

De regels treden gefaseerd in werking. In april is de nieuwe interim-omgevingsverordening met daarin de nieuwe regels voor permanente TOV van kracht geworden. Tegelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet treden de nieuwe regels voor kassen in werking: dit zal naar verwachting tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 zijn.

Nieuwe regels permanente TOV

In het huidige beleid hanteert de provincie Noord-Brabant geen maximum oppervlakte voor permanente TOV in gebied met aanduiding ‘Landelijk gebied’. In gebied ‘Groen blauwe mantel’ bestaat een maximum oppervlakte van 3 ha.

In de nieuwe interim omgevingsverordening is het ontwikkelen van 3 ha rechtstreeks mogelijk. Voor ontwikkelingen boven de 3 ha is niet meer de zonering op basis van de gebiedsaanduiding leidend, maar moeten bedrijven aantonen dat de ontwikkeling past in de ontwikkelingsrichting van het gebied.

Lees verder op de site van de ZLTO welke regels er nog meer gaan gelden. Voor solitaire glastuinbouwlocaties en teeltondersteunende kassen komt er bijvoorbeeld een glas-voor-glas-regeling.

Lobbysucces

ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben zich de afgelopen jaren hard ingespannen om weer ruimte te krijgen voor glastuinbouwbedrijven. Beide organisaties zijn blij dat er weer enige ruimte komt in de provinciale regels.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement