Bijeenkomst Vakgroep/LTO Noord bij Greenport Boskoop

donderdag 16 februari, 2023

Dinsdagavond 21 februari houdt de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen de volgende bijeenkomst over actuele zaken: bij Greenport Boskoop samen met LTO Noord.

Net zoals op de afgelopen bijeenkomsten in het ZLTO-gebied, zullen kwekers op de bijeenkomst in Boskoop worden bijgepraat over onder andere deze actuele zaken:

  • Landbouwakkoord;
  • Regels ter bescherming van bodem en water, waaronder het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water;
  • Nationaal programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak;
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten.

Vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt en Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord, zullen bovenstaand toelichten en daarover met kwekers in gesprek gaan. Tevens zal Michiel Gerritsen, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, ingaan op een aantal actuele ontwikkelingen in de regio Boskoop.

Kwekers van bomen, vaste planten, snij-, bes en trekheesters en (buiten)zomerbloemen uit de regio Boskoop zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deze wordt gehouden op dinsdag 21 februari vanaf 19.30 uur in het kantoor van Greenport Boskoop, Italiëlaan 1 in Hazerswoude-Dorp. Graag aanmelden via deze link.

Komende bijeenkomsten andere regio's

Na Boskoop vinden nog ledenbijeenkomsten plaats op deze data en in deze regio's:

  • Maandag 27 februari Grubbenvorst;
  • Dinsdag 28 februari Noord-Nederland;
  • Donderdag 9 maart Opheusden.

Op elke bijeenkomst zijn leden van het vakgroepbestuur aanwezig, en bestuurders van de regionale LTO. Kwekers in de betreffende regio's zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement