Betekenis van de RNQP status Xanthomonas arboricalo pv pruni

vrijdag 23 oktober, 2020

De bacterie Xanthomonas arboricola pv pruni  is onder de nieuwe  plantgezondheidsverordening, bij de RNQP-organismen ingedeeld.

Een RNQP organisme staat voor Regulated Non Quarantine Pests.  Een RNQP organisme is een ziekte of plaag die al in de EU voorkomt en op slechts een  bepaald aantal gewassen (teeltmateriaal) gereguleerd wordt. Het teeltmateriaal is voor deze plaag of ziekte de belangrijkste verspreidingsbron en de economische schade in de daaropvolgende teelt is onacceptabel groot wanneer deze ziekte of plaag met het teeltmateriaal verspreid wordt.

Xanthomonas arboricola pv pruni heeft een RNQP-status voor alle Prunus planten bedoeld voor opplant.  Bij het in het handelsverkeer brengen in de EU geldt een 0% tolerantie. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een beschermd gebied voor Xanthomonas arboricola pv pruni. Voor export naar VK gelden daarom aanvullende eisen. Als het gaat om plantmateriaal bestemd voor de eindgebruiker, dan zijn in het laatste groeiseizoen geen symptomen waargenomen van Xanthomonas arboricola pv pruni op de kwekerij (plaats van productie).  Als het gaat om teeltmateriaal dan worden eisen gesteld aan het gebied of de moerplanten en de daaropvolgende vegetatiecyclus.

Een overzicht van de eisen waaraan Prunus moet voldoen als het gaat om Xanthomonas arboricola pv pruni is vermeld in bijgaand overzicht.

 

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement