Bestuurder waterschap bezoekt Zundert en Rijsbergen

vrijdag 10 augustus, 2018 -  Remco Beekers
Naar aanleiding van het totale onttrekkingsverbod is dagelijks bestuurslid Kees de Jong van het waterschap samen met René Rijken, gebiedsadviseur van het waterschap, op bezoek geweest in de boomteelt- en aardbeienregio Zundert Rijsbergen.

Hij was op uitnodiging van ZLTO, Treeport en CLTV om de knelgevallen door het onttrekkingsverbod te bekijken. Vanuit de lokale ZLTO-afdeling was voorzitter Christ Verschuren aanwezig en Remco Beekers was erbij namens ZLTO en de LTO vakgroep bomen en vaste planten. Er zijn deze dag 3 boomkwekerijen en 1 aardbeienbedrijf bezocht.

Vanaf afgelopen vrijdag is er een totaal onttrekkingsverbod vanuit de Aa of Weerijs. Afgelopen periode werd voor de kapitaalsintensieve teelten een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering is dus nu ook niet meer mogelijk. Ondernemers die geen alternatieve beregening in de vorm van bron hebben maken zich zorgen over hun gewassen.

Het waterschap heeft een totaal onttrekkingsverbod ingesteld omdat er onvoldoende doorstroming is op de Aa of Weerijs. De heer de Jong van het waterschap heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie van de ondernemers maar geeft ook aan dat het waterschap op dit moment niet anders kan. Het waterschap zal zodra de omstandigheden het toelaten bekijken of er mogelijkheden zijn om beregening toe te staan. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op telers om het beschikbare water op de juiste plekken in te zetten. Daarnaast wil het waterschap op langere termijn samen met ondernemers bekijken waar de mogelijkheden liggen om het watersysteem robuuster te maken door bv langer water vast te houden in perceelsloten en in de bodem.

Meer nieuws

Tuinbouwakkoord.

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement