Bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten vergadert bij Theo Vilier

vrijdag 29 maart, 2019 -  Gerrit Peeters
Donderdag 28 februari vergaderde het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten bij bestuurslid en vaste landplantenkweker Theo Vilier te Boerkdonk-Erp. Voorafgaand de vergadering gaf Theo een rondleiding over zijn bedrijf, waar hij met veel passie en inzet (samen met zijn vrouw Ria) Vaste Planten kweekt. Het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten is uitgebreid met een nieuw bestuurslid, namelijk Roy Rotteveel van Vaste Plantenkwekerij Gebr. Rotteveel uit Noordwijk. Roy werd welkom geheten door voorzitter Aad Vollebregt. Het bestuur bestaat nu uit: Aad Vollebregt (vz), Peter Heutinck, Jos Swinkels, Arno van Berkel, Theo Vilier en als jongste aanwinst Roy Rotteveel en secretaris Gerrit Peeters.

Tijdens de vergadering worden veel actuele zaken besproken, waarbij ook de nodige acties afgesproken worden, om slechts enkele agendapunten te noemen:

A.     Evaluatie van de Kennis- en Netwerkdag van 20 december jl op Plantion te Ede.

Kort samengevat was de conclusie van de cultuurgroep dat deze dag ontzettend interessant was voor de kwekers en dat ze veel nieuwe en interessante informatie kregen. Deze dag kun je als kweker niet missen. Daarnaast vond men de locatie heel goed en ook het programma zat goed in elkaar.

B.     Werkgroep Duurzaamheid:

Vanuit de vakgroep is deze werkgroep opgericht, omdat we als sector steeds meer geconfronteerd worden met duurzaamheid. We willen niet afwachten totdat we met problemen geconfronteerd worden maar we willen hier vooraf op inspelen.

C.     Floriade:

Besproken is dat hoe de vaste plantenkwekers samen met Perennial Power planten beschikbaar stellen om de vaste planten op de Floriade te promoten.

D.     Samenwerking met cultuurgroep Zomerbloemen:

Vanaf 1 januari 2019 zijn de zomerbloementelers overgestapt van Glastuinbouw Nederland naar de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. De zomerbloemen telers en vaste plantenkwekers hebben veel raakvlakken met elkaar. Bekeken wordt hoe beide cultuurgroepen met elkaar kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken.

E.      Plantenpaspoort per december 2019:

De nieuwe werkwijze met het plantenpaspoort ingaande december 2019 kan veel werk, tijd en geld kosten. De cultuurgroep bekijkt samen met de vakgroep hoe zaken zo efficiënt mogelijk aangepakt kunnen worden, waardoor kwekers veel tijd en administratie kunnen voorkomen. Zodra hier meer over duidelijk is wordt u hierover geinformeerd.

F.      Tijdens elke vergadering wordt ook gekeken hoe het afgelopen seizoen bij de vaste plantenkwekers verlopen is.  

Zowel de landplantenkwekers als de pottenkwekers zijn tevreden over het afgelopen seizoen. De vraag is fors toegenomen en er dreigen tekorten te ontstaan, hetgeen direct voor de vaste plantenkwekers gunstig is. Men kijkt positief naar het komende seizoen.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement