Bestuur cultuurgroep Vaste Planten brengt tijdens vergadering bezoek aan Gebr. Rotteveel.

vrijdag 13 september, 2019

Noordwijk, 12 september 2019.

Voordat de vergadering afgelopen donderdag begon, kreeg het bestuur een rondleiding over vaste plantenkwekerij Gebr. Rotteveel te Noordwijk. We werden rondgeleid door ons jongste bestuurslid Roy Rotteveel. Roy is zowel qua leeftijd het jongste bestuurslid, maar is ook het kortste bestuurslid, namelijk dit voorjaar is Roy tot het bestuur toegetreden.

Het bedrijf Gebr. Rotteveel zag er mooi verzorgd en strak uit en de kwaliteit van de planten is uitstekend te noemen.

Tijdens de vergadering van de cultuurgroep Vaste Planten zijn diverse lopende en toekomstige zaken besproken. Drie punten worden kort toegelicht:

1          Activiteiten cultuurgroep 2019 en 2020:

  • Op 18 december 2019 vindt de Kennis- en Innovatiedag van de vakgroep plaats wederom op veiling Plantion te Ede. Op deze dag zal ook de cultuurgroep Vaste Planten haar ALV (de jaarvergadering voor alle leden) houden.
  • De twee studiegroepen Vaste Planten “Sortiment” en “Duurzaamheid” gaan in 2020 gewoon verder. Er kunnen nog een paar deelnemers aansluiten
  • In 2020 zal ook weer een bijeenkomst georganiseerd worden over actualiteiten m.b.t. tot gewasbeschermingsmiddelen, waarbij ook punten voor de verlenging van de spuitlicentie behaald kunnen worden
  • Midzomerbijeenkomst: ook in 2020 is de planning om een midzomerbijeenkomst te organiseren.
  • Samenwerking cultuurgroep Zomerbloemen: per 1 januari 2019 zijn de zomerbloementelers (incl trek- en snijheesters) bij de vakgroep aangesloten. Aangezien er veel onderwerpen voor zowel de zomerbloemen als ook voor de vaste planten spelen zal waar mogelijk samengewerkt worden. De jaarvergadering op 18 december wordt daarom ook samen met de Zomerbloementelers gehouden. Deze samenwerking kan ook voor meer activiteiten gelden.

2          Voorgang Floriade:

Het bestuur van de cultuurgroep heeft haar zorgen uitgesproken over de voortgang en aanplant van Vaste Planten op de Floriade. Vanuit Perennial Power is een totaal budget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor de totale Floriade. De contacten en het voorhanden hebben van een planning loopt te traag naar de mening van het bestuur. We verwachten dat we binnen enkele weken duidelijkheid hebben over het beplantingsplan, zodat dit najaar nog een proefbeplanting uitgevoerd kan worden. U wordt verder geïnformeerd over de voortgang.

3          Duurzaamheid:

Vanuit de vakgroep is de werkgroep “Duurzaamheid” vanaf 2018 actief. In deze werkgroep zitten mensen van verschillende cultuurgroepen. Een belangrijk punt voor de vast plantenkwekers (dat geldt uiteraard voor meer sectoren) is het plastic potten probleem. We zullen hier pro-actief mee om moeten gaan en niet afwachten totdat we vanuit overheid van alles opgelegd krijgen. De zwarte potten zijn moeilijk te recyclen en uit te sorteren. Het ideaal is als vanuit de gehele keten gewerkt zou worden aan een plastic pot die volledig gerecycled en gesorteerd kan worden. Het klinkt ambitieus, maar is wel de meest effectieve manier. Vanuit de werkgroep Duurzaamheid wordt gekeken wat hier in mogelijk zou kunnen zijn.

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement