Bestuur cultuurgroep Fruitgewassen bespreekt promotiemogelijkheden op Floriade te Almere.

vrijdag 31 mei, 2019 -  Gerrit Peeters
Afgelopen dinsdag 28 mei bracht het bestuur van de cultuurgroep Fruitgewassen Almere waar in 2022 de Floriade plaatsvindt. Het bezoek had meerdere doelen, namelijk het bekijken van de ontwikkelingen op het Floriade terrein en in overleg met de Floriade bekijken op welke manier de fruitgewassen promotie op de Floriade kan plaatsvinden. Het derde doel was om de actuele zaken m.b.t. de cg Fruitgewassen te bespreken.

De Floriade is opgedeeld in een heleboel kavels die over het algemeen rechthoekig zijn. De buitenranden van alle kavels met een breedte van 4 meter worden gebruikt voor het inplanten van het Arboretum. Binnen deze randen van 4 meter van deze kavels is ruimte voor inzendingen op de Floriade. Het arboretum wordt op alfabetische volgorde ingeplant. Acers bij de A, Malus en Magnolia bij de M etc. In het begin waren veel mensen sceptisch over deze indeling, waarbij gedacht werd dat het een saaie bedoeling zou worden. Nadat ongeveer 1.000 laanbomen al geplant zijn in het Arboretum, zagen we afgelopen dinsdag dat het indelen op alfabetisch volgorden een heel goed idee was en is. Drie jaar vóór de Floriade zien we veel mooie stukken en ontwikkelingen.

We constateerde ook dat er nog heel veel moet gebeuren voor 2022, maar daar wordt ook hard aan gewerkt. In het voorjaar van 2018 zijn ongeveer 800 bomen aangeplant en ondanks de droge zomer zijn er slecht een paar bomen die het niet overleefd hebben. Complimenten voor de Floriade!

De cultuurgroep Fruitgewassen heeft gesproken met Niek Rozen en met Jan Mauritz over invulling van fruitgewassen op de Floriade. Niek Rozen is landschapsarchitect en houdt zich vooral bezig met de inplant en indeling van het arboretum. Jan Mauritz, boomoloog, is verantwoordelijk voor de inzendingen.

Na het Floriade deel heeft de cultuurgroep nog een aantal actuele zaken doorgesproken, zoals de cursus fruitbomenteelt die momenteel ontwikkeld wordt. Daarvoor was scholingsconsulent Piet Verhoeven aanwezig om de opzet te bespreken en toe te lichten. Zodra de opzet van deze cursus bekend is wordt u hier verder over geïnformeerd.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement