Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap?

vrijdag 22 februari, 2019
WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN 2019. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de gelieerde vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten Die over verschillende data en plaatsen door Nederland verspreid gehouden worden. We praten u graag bij over:
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat zijn de belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel en wat betekent dit voor de agrarische sector?
  • Loonkosten: inzicht in de kosten van arbeid in 2019 mede naar aanleiding van de veranderingen in de loonheffingskorting en de introductie van de private aanvulling WW (PAWW);
  • Certificering huisvesting arbeidsmigranten: dit voorjaar wordt  het agrarisch keurmerk flexwonen voor de huisvesting van arbeidsmigranten verwacht. Laat u informeren over de laatste stand van zaken en de mogelijkheden om straks weer huisvestingskosten te kunnen inhouden via de loonstrook.

Tips voor uw dagelijkse praktijk
Naast deze drie hoofdonderwerpen is er ook ruimte voor sectorspecifieke actualiteiten. 

Voor meer informatie over datums, de betreffende plaatsen en om u aan te melden:  werkgeverslijn.nl

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement