Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2021

vrijdag 07 januari, 2022

De Belastingdienst heeft de nieuwe Landelijke Landbouwnormen 2021 gepubliceerd, inclusief normbedragen die gelden voor de boomkwekerijsector.

De Landelijke Landbouwnormen zijn normbedragen die door agrarische ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten worden gebruikt, zo meldt LTO Nederland.

Bekijk HIER de publicatie van de Belastingdienst. De normen voor de boomkwekerij staan vermeld vanaf pagina 36. Zo blijven de aanwasnormen laanbomen 2021 op hetzelfde niveau als in 2020.

Enige sector met afspraken

De normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst voorbereid en vastgesteld. De normen dragen bij aan vereenvoudiging van de fiscale aangifte en minder kosten voor de agrarisch ondernemer.

De agrarische sector heeft als enige sector in Nederland deze afspraken met de Belastingdienst. De normen zorgen voor een uniforme uitleg over bijvoorbeeld de hoogte van kosten en te hanteren afschrijvingspercentages in de fiscale aangifte. Discussies over en het onderbouwen van de waarde van bijvoorbeeld plantopstanden of afschrijving van machines worden daarmee voorkomen.

 

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement