BBO: Breed Bestuurlijk Overleg

woensdag 01 november, 2017
Dinsdag 31 oktober jl. vond het BBO = Breed Bestuurlijk Overleg plaats. Dit is een overleg dat de LTO vakgroep bomen en vaste planten 3 keer per jaar houdt, om hiermee een juiste afstemming te realiseren tussen de LTO cultuurgroepen en de vakgroep, waarbij ook input geleverd wordt voor de landelijke of Europese dosiers.

Tijdens het BBO is de LTO vakgroep aanwezig en vanuit elke cultuurgroep wordt de voorzitter en een lid van het bestuur van de betreffende cultuurgroep uitgenodigd.

Om u een idee te geven van hetgeen in dit overleg aan de orde komt volgt hieronder een opsomming van de onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in de markt per cultuurgroep

  • HBN en leveringsvoorwaarden
  • Boomkwekersdag 21 december 2017
  • Invasieve soorten
  • Plantgezondheid
  • Ontwikkelingen Plantenpaspoort
  • Xylella: met name EU regelgeving
  • Gebruikswaarde onderzoek
  • Voortgang Cemp: Coordinator Effectief Middelen Pakket: behoud en uitbreiding van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe verder na 31 december 2017?

Zodra er over een van deze onderwerpen, maar ook van andere onderwerpen, belangrijke ontwikkelingen zijn wordt u als lid daar direct over geïnformeerd. Dat kan zijn via de website, een nieuwsbrief of een extra nieuwsbrief die uitsluitend naar de leden wordt gestuurd.

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement