Bacterievuurcontroles starten weer

vrijdag 26 juni, 2020

Vanaf begin juli zijn de weersomstandigheden ideaal voor het uitbreken van bacterievuur (Erwinia amylovora). Deze bacterie kan grote schade aanrichten aan zowel meidoornhagen als aan fruit- en laanbomen. 

Bron en Foto: Naktuinbouw 22 juni 2020

In Nederland kennen we twee soorten van inspectie op bacterievuur

Er zijn inspecties binnen de kwekerijen en inspecties in bacterievuurbufferzones.
Inspecties op de kwekerijen is verplicht op basis van EU-wetgeving.
In de bacterievuurzones wordt naast de kwekerijen ook de Groene Ruimte geïnspecteerd.

Bacterievuurbufferzones zijn ingesteld op verzoek van het bedrijfsleven. Hiermee kunnen we verspreiding van bacterievuur in de bufferzones voorkomen, zodat u het materiaal gezond kunt verhandelen. Deelname is vrijwillig.

Binnen en buiten de bufferzone

Bacterievuur komt in grote delen van Nederland voor. Het verspreidt zich gemakkelijk naar andere gevoelige gewassen (waardplanten). Een bufferzone is een gebied met extra maatregelen om verspreiding van bacterievuur te voorkomen. Hierdoor kunt u bomen en planten uit deze gebieden binnen de EU verhandelen. En ook naar de beschermde gebieden die om deze extra maatregelen vragen.

Bestrijding van bacterievuur binnen de bufferzone is verplicht

Het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), is grotendeels verboden. In aangewezen gebieden van landschappelijke waarde is dit toegestaan, binnen een zone.

Bestrijding van bacterievuur buiten de kwekerij buiten de bufferzone is niet verplicht

Wel is het voor boomkwekers en fruittelers belangrijk om besmette planten te verwijderen en vernietigen buiten de kwekerij. Zo kunt u aantasting van productiepercelen voorkomen. Op kwekerijen is er altijd een ruimplicht als er bacterievuur wordt gevonden. Dit geldt zowel binnen als buiten de bufferzone.

Inspectie door de keurmeester in de Groene Ruimte in een bacterievuurbufferzone

De NVWA geeft de instructies voor de inspecties.

OM het volledige bericht te lezen klikt u op nieuws

Meer nieuws

Even schrikken.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement