Artikel over wet Minimumloon in De Boomkwekerij geeft verwarring.

vrijdag 16 februari, 2018 -  Jan van Leeuwen
In de Boomkwekerij van 2 februari staat een artikel van Egbert Jan Blonk over de wet minimum loon. Aan het einde van het artikel wordt gesproken over een cafetaria stelsel. Het hier bedoelde cafetariastelsel is een ander model, dan de Cafetaria regeling voor niet Nederlandse werknemers, die LTO met de belastingdienst heeft afgesproken.

Het door dhr Blonk bedoelde is een soort tijd voor tijd afspraak, terwijl de regeling van LTO gaat over een mogelijk onbelast bruto loonbestanddeel. Deze regeling staat op de site van de Werkgeverslijn en wordt door LTO gepresenteerd exclusief voor haar leden. De hoofdredacteur van de Boomkwekerij, Wim du Mortier komt zeer binnenkort met een artikel over hoe het zit, na overleg met de Werkgeverslijn en stemt het af met dhr Blonk van Grant Thorton. Portefeuillehouder Werkgeversaangelegenheden Jan van Leeuwen vind het een vervelende zaak, waar helderheid juist nodig is. Deze helderheid is er wel, maar een begrip kan een verschillende inhoud hebben blijkt.

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Leeuwen, LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten Portefeuillehouder Sociaal Economisch Beleid en Onderwijs Wolvenstraat 4 4731TG Oudenbosch Tel. 06 24534232 Fax 0165 316322

Email: jan.vanleeuwen@spam-protectziezo.biz

            janvanleeuwen54@spam-protectgmail.com

LTO Bomen en Vaste Planten, www.ltobomenenvasteplanten.nl

 

 

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement