Alles weten over nieuwe plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening

vrijdag 12 oktober, 2018 -  Naktuinbouw
De Naktuinbouw meldt in haar nieuwsbrief d.d. 12 oktober het volgende: Op deze website informeren we u over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EU. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Deze gaat in op 14 december 2019 en kan veranderingen voor u met zich meebrengen.

De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een uitbraak.

  1. Lees hier over de belangrijkste aspecten van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening
  2. Meer in detail leest u hier de vragen en antwoorden bijvoorbeeld over de plantenpaspoortplicht, registratie en het plantenpaspoort
  3. Om meer over de achtergrond, het hoe en waarom van de EU-Plantgezondheidsverordening te weten, leest u deze pagina
  4. Presentatie nieuw plantenpaspoort

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement