Agrarisch Keurmerk Flexwonen

vrijdag 15 februari, 2019 -  Werkgeverslijn
Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen én te blijven werken. De huisvesting moet in orde zijn. En wilt u de kosten voor huisvesting kunnen inhouden op het loon van de werknemer dan zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Een er van is dat de huisvesting gecertificeerd is. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO-organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het vrijwillig Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland zijn leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw ingevuld. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het keurmerk de huisvestingskosten mogelijk weer inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer. Om schijnconstructies tegen de gaan is dit sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies alleen nog mogelijk wanneer de huisvesting gecertificeerd is middels een geaccrediteerd systeem op basis van in de cao opgenomen normen. Een verzoek om inhouding mogelijk te maken ligt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Speciaal voor de agrarische sector

Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn door werkgevers en werknemers samen opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteits­eisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012. Deze verklaring is door een groot aantal partijen (waaronder LTO Nederland) getekend.

U vindt alles over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen op de pagina www.werkgeverslijn.nl/flexwonen.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement