Adviescommissie Cemp Coöperatie stelt prioriteiten voor Gewasbeschermingsmiddelen

vrijdag 15 februari, 2019 -  Gerrit Peeters
Woensdagavond 13 februari had de adviescommissie Cemp Coöperatie haar eerste vergadering van 2019. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie boomteeltcentra, van Studiegroep Horst aan de Maas en van de verschillende cultuurgroepen van de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen.

Op de foto ziet u de adviescommissie, zoals aanwezig afgelopen woensdag.

De adviescommissie inventariseert de knelpunten en wensen vanuit de verschillende regio’s en teelten, die lid zijn van de Cemp Coöperatie. Indien bepaalde knelpunten of wensen in een regio (door grondsoort, waterstand, omgeving etc) of een specifiek gewas speelt bij niet-leden van de coöperatie kan dit niet mee worden genomen. De leden van de Cemp Organisatie bepalen via hun input en vertegenwoordigers waar de Cemp aan werkt. Dit wordt gebundeld en besproken in de vergadering van de commissie. Verder vindt er een prioritering plaats op noodzaak en haalbaarheid. Hiermee kan de Cemp Peter van ’t Westeinde concreet aan de slag.

Afgelopen woensdag zijn weer de nodige prioriteiten gesteld, waar volop aan gewerkt gaat worden. Zodra resultaten geboekt worden, worden de leden van de Cemp Coöperatie hiervan op de hoogte gebracht.

Doel van het Cempwerk (Coördinator Effectief Middelen Pakket): voldoende (gewasbeschermings) middelen beschikbaar te houden waarmee gezonde en sterke bomen, struiken, heesters en planten worden geteeld die aan de hoge kwaliteitseisen van de afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.

De beoogde resultaten van het Cemp-werk zijn:

•       De teelten binnen de sector beschikken over onmisbare gewasbeschermingsmiddelen voor een rendabele en volhoudbare teelt.

•       Er komen (nieuwe) middelen beschikbaar voor de sector Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen.

•       Fabrikanten en leveranciers verlenen medewerking aan (verruiming van de) toelating van bestaande en nieuwe middelen voor teelten in de sector.

•       Verdere ontwikkeling van het pakket ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen en laag risicomiddelen voor de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement