Aanpassing wetgeving voor spuitkeuringen

vrijdag 10 maart, 2017 -  Peter van 't Westeneind
Per 1 januari 2017 zijn de regels voor spuitkeuring voor verschillende spuitmachines aangepast. In het oerwoud van spuitkeuringsregels is per 1 januari weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Goed en afgestelde spuitmachines zijn de spil in een goede, veilige en milieuvriendelijke teelt van boomkwekerijproducten.

 Daarom is in eerste instantie de verplichte spuitkeuring in het leven geroepen. Ook in de nieuwe regeling zijn rugspuiten nog steeds vrijgesteld van de verplichte keuring. Veldspuiten (neerwaards) en horizontaal spuitende machines (fruitteelt en laanboomspuiten) moeten 1 keer per 3 jaar gekeurd worden en daarbij wordt o.a. gelet op lekkage, regelapparatuur, slangen en leidingen, filters, de spuitboom en de spuitdoppen.

Sinds 1 januari moeten ook onkruidspuiten, rijenspuiten en systemen opgebouwd op bijvoorbeeld plantmachines welke ouder zijn dan 3 jaar gekeurd worden. Voor spuiten breder dan 3 meter  moet dit iedere 3 jaar gebeuren en spuiten die smaller zijn dan 3 meter moeten iedere 6 jaar gekeurd worden. Hierbij wordt op dezelfde punten gelet als bij bijvoorbeeld veldspuiten. Ook motorvat spuiten van ouder dan 3 jaar moeten voorzien zijn van een keuring. Onder motorvatspuiten vallen vast opgestelde en mobiele motorvatspuiten, samen met horizontale spuitbomen of verticale spuitmasten maar ook met spuitlansen of spuitgeweren. Hieronder vallen ook spuitrobots en spuitbomen die aan een monorail bevestigd zijn. Ook hier is een keuringsfrequentie van 3 jaar afgesproken en voor spuiten met een boom smaller van 3 meter is dit 1 keer per 6 jaar.

Naast rugspuiten hoeven ook dompelbaden en gietwaterinstallaties, waaraan middelen worden toegevoegd zonder specifieke toedieningsapparatuur en verdampers voor zwavel en 1-methylcyclopropeen niet gekeurd te worden. Bij laagvolume ruimtebehandelingsapparatuur, granulaat- en poederstrooiers, mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan drie meter is er een geldigheid den de keuring van zes jaar na de datum van afgifte. Meer informatie over de verplichte keuring is te vinden op: http://www.sklkeuring.nl/nl/sectoren/fruit-en-boomteelt/

Wanneer u gecertificeerd werkt volgens bijvoorbeeld Milieukeur, MPS of GlobalGAP kan het zijn dat die instantie eist dat de spuitapparatuur eerder gekeurd wordt. Bijvoorbeeld om de 2 jaar. Wanneer dit onzeker is raden wij u aan contact op te nemen met uw certificerende instantie.

Voor bedrijven die, een deel van, hun bespuitingen door een loonwerker uit laten voeren is het raadzaam te controleren of de machines van de loonwerker op een goede manier gekeurd zijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op uw bedrijf.

 

Overzicht:

Veldspuit en laanboom/fruitteeltspuit                                                                Iedere 3 jaar keuren (vanaf 3 jaar na aanschaf)

Onkruidspuiten, rijenspuiten en motorvatsytemen breder dan 3 meter       Iedere 3 jaar keuren (vanaf 3 jaar na aanschaf)

Onkruidspuiten, rijenspuiten en motorvatsytemen smaller dan 3 meter      Iedere 6 jaar keuren (vanaf 3 jaar na aanschaf)

Laagvolume ruimtebehandelingsapparatuur, granulaatstrooiers <3m          Iedere 3 jaar keuren (vanaf 3 jaar na aanschaf)

Rugspuiten, dompelbaden en gietwaterinstallaties, verdampers                   Geen keuringsplicht

Meer nieuws

Ideeën planten op Plantarium

Hoeveel airco's teelt u?

Gratis stofmeting op jouw bedrijf

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement