Aangescherpte Keuring Bosbouwkundig materiaal Naktuinbouw & beschikbaarheid Boomzaden Staatsbosbeheer.

vrijdag 11 september, 2020

De cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen is sinds afgelopen voorjaar in overleg geweest met betrokken partijen omtrent Select Plant Bosplantsoen (SPB). Dit SPB initiatief ontstond om  Green Deal 2 tot stand te laten komen, een vervolg op de gerealiseerde eerste Green Deal.

Select Plant Bosplantsoen heeft als doel garanties en controle binnen de keten te regelen.

Waarbij de zaadleveranciers, de boomkwekers, de beplanters en aannemers samen met de opdrachtgevers de keten gesloten krijgen met betrekking tot het bosbouwkundig materiaal opgenomen in de Nationale Rassenlijst Bomen. De wens is om de traceerbaarheid van zaad tot het opleveren in het bos of project te garanderen. Helaas is de uitvoering van dit project niet geheel succesvol gebleken. De zaadleveranciers en de boomkwekers via de Naktuinbouw controle hebben de zaken goed voor elkaar, maar het vervolgtraject in de keten heeft geen afdoende dekking gekregen binnen het certificeringssysteem. De wens van alle partijen bestaat nog steeds om dit tot stand te brengen en daarom worden er nog steeds initiatieven genomen om dit doel uiteindelijk te bereiken. Waarbij bedrijven zich kunnen onderscheiden in de leveringen en garanties die betrekking hebben op het bosbouwkundig materiaal.

In de formulering dat zaadleveranciers en boomkwekers de zaken goed op orde hebben wil dat zeggen dat hier de regelgeving en protocollen vastliggen, dit is opgenomen in de richtlijn 1999/105/EG waaronder 46 soorten zijn opgenomen en 1 geslacht. Dat betekent dat zaadleveranciers en boomkwekers zich dienen te conformeren aan deze regels en worden hierop door de Naktuinbouw via inspecties fysiek en administratief gecontroleerd.

Het is daarom dat wij gezamenlijk de Naktuinbouw hebben gevraagd deze regels nogmaals in duidelijke taal met de kwekers te communiceren zodat elk bedrijf zich op de hoogte kan brengen wat de actuele stand van zake is. Onlangs is dit gebeurd via de Naktuinbouw nieuwsbrief en wordt ook schriftelijk verstuurd naar alle geregistreerde bedrijven die bosplantsoen telen. Er is voor sommige kwekers nog steeds onduidelijkheid over het aanmelden van partijen zaad die zelf binnen het bedrijf gebracht worden en wat allemaal nodig is om op een juiste manier te registreren.

Door de zaadleveranciers is besloten dat anders te communiceren aangezien deze groep veel kleiner is.

 

U kunt hier de link vinden van de nieuwsbrief gestuurd door Naktuinbouw.

https://www.naktuinbouw.nl/keuring-en-begeleiding-met-certificaten-voor-bosbouwkundig-teelmateriaal

 

betrokken partijen:

-Naktuinbouw

-BoHeZa

-Staatsbosbeheer

-Treeport Zundert

-LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

 

De Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft in afgelopen periode ook intensief samengewerkt met Staatsbosbeheer. Samen is gekeken naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zaden afkomstig uit de Genenbank en Zaadopstanden in beheer van Staatsbosbeheer. Gezien de behoefte, die door verschillende partijen uitgesproken is, lijkt het erop dat wij komende jaren meer productie van bosplanten moeten realiseren. Staatsbosbeheer, Bosgroepen, Rijkswaterstaat, Provincies en Lokale Overheden voorzien van meer invulling van plantmateriaal.

Ook is LNV bezig met het opstellen van een Bossen Strategie tot 2030. Het is daarom dat wij gezamenlijk optrekken met BoHeZa en Staatsbosbeheer om hier de juiste invulling aan te geven.

 

Nu is afgesproken om rechtstreeks aan Staatsbosbeheer of via leden van de BoHeZa onze wensen van benodigde zaden aan te geven. Men kan hierdoor met de oogst gaan anticiperen en beschikbaarheid in een juiste verdeelsleutel beschikbaar stellen aan de markt en aan eigen productie. Afgesproken is dat deze verdeling in overleg gaat met BoHeZa en de Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen.

 

Mocht u vragen hebben kunt u zich wenden tot:

 

Staatsbosbeheer afdeling Zaad & Plantsoen

zaad.plantsoen@spam-protectstaatsbosbeheer.nl

 

BoHeZa (Bomen en Heester Zaden)

Johan Vink johanvink@spam-protectpvmbv.com

 

LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

André Wijnstra andre@spam-protectkloosterhuis.com

 

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement