Aan de leden van de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten,

vrijdag 13 juli, 2018
Hierbij nodigen wij u namens diverse organisaties (NVWA, Naktuinbouw, VBN, Royal FloraHolland, LTO vakgroep bomen en vaste planten, LTO Glaskracht Nederland, Plantum en Anthos) uit voor een bijeenkomst op 19 juli a.s. vanaf 13.30 uur te Aalsmeer, om twee onderwerpen die van belang zijn voor uw product toe te lichten:

1.           Mogelijk Importverbod voor High Risk Plants

Met ingang van december 2019 wordt de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan zal een lijst met tijdelijke importverboden worden opgesteld voor planten van buiten de Europese Unie (zgn. derde landen). Enkele voor u belangrijke producten staan op een conceptlijst Het gaat o.a. om de volgende gewassen: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Cycas, Diospyros, Eucalyptus, Fagus, Ficus, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Ostrya, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa, Taxus, Tilia, Ulmus, Ullucus tuberosus

2.           Veranderende wetgeving m.b.t. aanhangende grond bij import van een aantal planten

Vanaf begin 2019 zullen er strengere EU-eisen gelden voor planten voor opplant die uit derde landen geïmporteerd worden met aanhangende grond. Tenminste moet aanhangende grond in het land van herkomst zijn onderworpen aan een behandeling.

Deze nieuwe wetgeving en de daarbij behorende implicaties kunnen veel vragen oproepen. Daarom willen wij met u hierover in gesprek om een en ander toe te lichten en de mogelijk gevolgen te schetsen. De NVWA zal de onderwerpen toelichten.

De bijeenkomst wordt gehouden op:

Datum: Donderdag 19 Juli 2018

Tijdstip:13.30 – 16.00 uur

Plaats: Royal Floraholland Aalsmeer, Legmeerdijk 313

Locatie: Zaal AMARYLLIS 110.13.

1e verdieping via de Hoofdingang.  Parkeren kunt u op het parkeerdak bij de Witte Lift, Wittelift naar beneden en lopend naar de hoofdingang

Programma

13.30 Zaal open en inloop met koffie en thee

14.00 Opening

14.05 Toelichting NVWA:

•             Nieuwe importverboden voor specifieke plantgenera

•             Nieuwe EU eisen voor aanhangende grond

14.50 RHP: Hoe verkrijg ik goede potgrond bij teelt in Derde Landen?

15.30 Rondvraag

15.45 Einde

Om u aan te melden klikt u op: fritsjonk@spam-protectroyalfloraholland.com

 

Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Anneke van Dijk, telefoon 06 11 36 56 28, email: avdijk@lto.nl

Meer nieuws

Ideeën planten op Plantarium

Hoeveel airco's teelt u?

Gratis stofmeting op jouw bedrijf

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement