66 en 4 maanden

donderdag 18 juni, 2020

Op 28 mei jongstleden ben ik 66 jaar en vier maanden geworden. Ben daarmee AOW- en pensioengerechtigd. Ga ik nu stoppen met mijn werkzaamheden? Nee, nog niet. Wees niet ongerust. Ook ik heb niet het eeuwige leven, niet als mens en ook niet als belangenbehartiger. Meer dan 40 jaar zit ik in het vak van belangenbehartiging voor de tuinbouw, in verschillende organisaties en op verschillende posities. Een pracht van een vak met lasten (de verantwoordelijkheid en (werk)druk) en met lusten (de relevantie van het werk, de contacten en het netwerk in de sector).

Michiel Gerritsen

Als ervaringsdeskundige heb ik ervan genoten hoe in deze coronatijd de belangen van onze sector zijn gediend. In no-time hebben regionale en landelijke organisaties elkaar gevonden in een tijdelijke crisisorganisatie. Mét resultaat, getuige de vele steunmaatregelen en het noodfonds voor de sierteelt die tot stand zijn gekomen. Daar is hard voor geknokt en veel lobby aan te pas gekomen.

Door tijdig herstel van de marktomstandigheden zullen niet heel veel ondernemers in de boomkwekerij een beroep hebben hoeven doen op deze maatregelen en het noodfonds. Een geluk bij een ongeluk. Dat is anders in aanpalende deelsectoren in de tuinbouw, waar wel grote klappen zijn uitgedeeld.

Daarom mijn oproep aan alle ondernemers om nog eens bij zichzelf te rade te gaan en zich af te vragen of en hoe zij zijn georganiseerd. Belangenbehartiging is een zaak van lange adem, van gestructureerd en met specifieke deskundigheid werken aan dossiers. Het is ook een zaak van snel handelen en bundelen van kennis en kunde in spoedeisende gevallen. Belangenbehartiging begint bij het eigen erf en bedrijf, maar houdt daar niet op: lokaal, regionaal én (inter)nationaal zijn er belangen te behartigen. Dát is ook de reden om zich als sector op deze verschillende niveaus te organiseren. Om het nog concreter te maken regionaal in green- en treeports, (inter)nationaal in Anthos of de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

 

Míjn tijd zit er bijna op, dus voor mij hoeft u het niet te doen. Doe het voor u zelf, voor uw bedrijf en voor de sector die u een warm hart toedraagt.

 

Michiel Gerritsen

Bestuurlid Vakgroep

Meer nieuws

Even schrikken.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement