3-landenoverleg op IPM in Essen over Xylella

maandag 29 januari, 2018
Op woensdag 24 januari is er weer een 3-landenoverleg geweest tussen de boomkwekerijbelangenbehartigers uit België, Duitsland en Nederland. Naast de bespreking over Basta en Finale zijn er meerdere zaken besproken.

Er is afstemming over de landelijke ingrepen die er gedaan worden bij een eventuele uitbraak van Xylella. Het is belangrijk dat de acties gelijk zijn en dat er hier geen onduidelijkheid over is. Afgesproken is dat de 3 landen samen een actie op touw zetten richting de grotere Retail ketens. Dit teneinde de bovenwettelijke eisen beperkt te houden en voor de 3 landen gelijk. Dit laatste niet in het minst om problemen met resistentie het hoofd te bieden maar ook om voor de Retail zelf de kwaliteit van het geleverde product te waarborgen. Volgend jaar zal er weer een overleg plaatsvinden op IPM en waar nodig zat er tussentijds een overleg georganiseerd worden.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement