180 pioenrozenkwekers op landelijke informatiebijeenkomst

vrijdag 25 november, 2022

Op de landelijke informatiebijeenkomst over pioenrozen, donderdagmiddag bij CNB in Bovenkarspel, zijn 180 kwekers bijgepraat over gewasbescherming, onkruidbestrijding, toepassing van biostimulanten en komende regelgeving rond bodem en water.

Foto: Eline Klaver, Agrifirm-GMN

Aad Vernooy had de bijeenkomst georganiseerd samen met CNB en Agrifirm-GMN. Hij wees de aanwezige kwekers op het volgen van ontwikkelingen die spelen in de gewasbescherming, wet- en regelgeving, en op het nemen van passende teelttechnische maatregelen. De focus lag op vergroening.

In Bovenkarspel was bijvoorbeeld volop aandacht voor de laag-volume-strooitechniek (LvS) van Agricult. Samen met Agricult heeft Aad zich namens de LTO Vakgroep ingezet voor de erkenning als Drift Reducerende Techniek. Ook in de pioenenteelt neemt de toepassing van LvS toe, als duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld de rugspuit.

Groene chemie en biostimulanten

Adviseurs van Cebeco en Agrifirm-GMN schetsten ontwikkelingen in de wereld van groene chemie en van biostimulanten. Biostimulanten zijn niet effectief op ziekten en plagen, werd in Bovenkarspel onderstreept. Biostimulanten zijn namelijk opgenomen in de EU-Meststoffenverordening. Op basis van bijvoorbeeld zeewier, extracten en aminozuren houden ze blad langer gezond en vitaal, en daarmee sterker ofwel weerbaarder.

Komende bodem- en waterregels

Namens de LTO Vakgroep legde Anneke van Dijk het beleid uit over bodem, water en gewasbescherming, en de EU-richtlijnen die ten grondslag liggen aan komende bodem- en waterregels. Zoals bufferstroken langs waterlopen, extra maatregelen in zogenoemde ‘verontreinigde gebieden’, en lijsten met rustgewassen, wintergewassen en vanggewassen. Lees hier onze laatste update (eind oktober).

Op weg helpen naar 2030

Vervolgens legde Arno Engels uit hoe LTO en de Vakgroep de sector op weg helpen naar 2030, het jaar dat alle teelten nagenoeg emissieloos en weerbaar moeten zijn: door in groepjes kwekers (innovatiekringen) oplossingen proberen te vinden voor praktische vraagstukken. Emissie kan bijvoorbeeld verder beperkt worden door meer aandacht te geven aan onderhoud en afstelling spuitapparatuur.

Daarnaast schetste Royal FloraHolland ontwikkelingen op de pioenenmarkt. Er waren bovendien informatiestands aanwezig van bijvoorbeeld mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman en Naktuinbouw.

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement