Cultuurgroep bos- en haagplantsoen

Speerpunten van de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

  • Behartigen van belangen op Fytosanitaire voorschriften die voor onze sector Bos- en Haagplantsoen van belang zijn voor binnenland en export-markten. Recent is er veel veranderd door het nieuwe Plantenpaspoort en nog steeds wijzigt er veel waarbij wij directe lijnen onderhouden met de Naktuinbouw.
  • De wens van de Bos- en Haagplantsoen sector is om intensiever met Staatsbosbeheer samen te werken. Op dossiers waarbij Staatsbosbeheer de wens heeft uitgesproken om planten breder in de markt te kopen voor de potentiële extra behoefte voor aanplant. Maar ook uitgifte van zaden van de Genenbank en Zaadopstanden van autochtoon en inheems uitgangsmateriaal krijgt hierbij speciale aandacht.
  • Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep in de CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket) Adviescommissie wordt er gewerkt aan zoveel mogelijk behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen pakket waarbij ook specifieke Bos- en Haagplantsoen zaken aan de orde komen.
  • Lidmaatschap EFNA (European Forestry Nursery Association): wij hebben als cultuurgroep zitting in de Europese Bosplantsoen Kwekers Vereniging. Hier wordt jaarlijks een internationale bijeenkomst georganiseerd waar afgevaardigden van de bosplantsoenkwekers zaken afstemmen die van Europees belang zijn namens en voor de bosplantsoenkwekers.
  • Lidmaatschap Copa Cogeca (Europese Boeren- en Tuindersbond). De cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft gekozen om voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Copa Cogeca met als doel onze belangen voor met name de bosbouw goed te vertegenwoordigen. De Copa Cogeca is voor de Europese Commissie het aanspreekpunt op deze dossiers en via de commissie “Working Parties on Environment and Forestry” worden onze Europese belangen behartigd. Misschien juist nu wij goed op weg zijn om de bosplantsoen afzet in Europa te versterken in combinatie met de Europese Green Deal moeten we waakzaam zijn zodat dit dossier door de Corona-crisis niet op een zijspoor komt te staan.
  • Select Plant Bosplantsoen (SPB) is een label van en door de sector waarin zaadhandel, boomkwekers, aannemers en opdrachtgevers de beschikbaarheid en track&trace ondergebracht hebben. Het huidige SPB heeft steeds minder draagvlak bij de participanten en enkele zijn met SPB gestopt. Op dit moment zijn wij in gesprek met de Naktuinbouw, BoHeZa, TreePort Zundert en Staatsbosbeheer om een nieuwe impuls aan SPB te geven en het nastreven van deze doelen in een andere vorm te bewerkstelligen, zodat we een goed en betaalbaar SPB systeem kunnen presenteren voor de gehele keten.
  • Onze ambitie voor haagplantsoenkwekers is om versterking (uitbreiding) van het aantal haagplantsoenkwekers-leden en ook haagplantsoen-bestuursleden te krijgen binnen onze cultuurgroep en juist ook voor de Haagplantsoenkwekers de belangen beter te vertegenwoordigen. Wij roepen alle Haagplantsoen kwekers op om zich te melden met knelpunten, maar ook als u actief betrokken wilt zijn bij onze cultuurgroep horen we dat graag.

 

Op 21 september 2019 is de nieuwe voorzitter André Wijnstra aangesteld.

Bestuur: 

Voorzitter:       André Wijnstra          06-53310827  andre@spam-protectkloosterhuis.com

Bestuurslid:     Peter de Labie          06-53322982

Bestuurslid:     Bart Faassen             06-54611000

Bestuurslid:     Martijn Poppelaars    06-51814882

Bestuurslid:     Jurgen Denissen        06-51123881

Bestuurslid:     Erik Kloosterhuis       06-51594891

Bestuurslid:     Bert Radstake            06-44164903

Secretaris:       Gerrit Peeters            06-25120007  gerrit@spam-protectltobomen.nl

 

  

 


Adres:de Heiningen 4
Postcode/Plaats:4721 AV Schijf
Contactpersoon: A.P.A. van Overveld
Email:guusvano@spam-protectkpnplanet.nl
Telefoon:0165-343435
Mobiel:06-51718126
Adres:Oude Bredasepostbaan 13A
Postcode/Plaats:4741 SM Hoeven
Contactpersoon: C.A.J. Peeters
Email:peetersagro@spam-protectxs4all.nl
Telefoon:0165-382515

Adres:Energieweg 2A
Postcode/Plaats:6915 SB Lobith
Website:http://www.pvmbv.com
Contactpersoon: J.W. Vink
Email:info@spam-protectpvmbv.com
Telefoon:0316-248099
Mobiel:06-22503389
Adres:Poppeldonk 4
Postcode/Plaats:4884 MS Wernhout
Contactpersoon: L. Pinxteren
Email:a.m.w.pinxteren@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5973148
Mobiel:06-12336047
Adres:Vervul 1A
Postcode/Plaats:4891 SW Rijsbergen
Contactpersoon: W.J.C. Pinxteren
Email:info@spam-protectheidehoeve.com
Telefoon:076-5962736
Mobiel:06-10037228
Adres:Rustenburgstraat 5
Postcode/Plaats:4881 DN Zundert
Contactpersoon: A.A.J. Poppelaars
Email:toon@spam-protectpoppelaarsbv.nl
Telefoon:076-5972254
Adres:Rucphensebaan 84
Postcode/Plaats:4706 PJ Roosendaal
Contactpersoon: J.J.C. Potters
Email:kwekerijpotters@spam-protectgmail.com
Telefoon:0165-557299
Adres:Nieuwmoerseweg 7A
Postcode/Plaats:4885 KJ Achtmaal
Contactpersoon: R.H.M. van der Kloot
Email:rvdkloot@spam-protecthome.nl
Telefoon:076-5985338
Adres:Wildertstraat 25
Postcode/Plaats:4884 MX Wernhout
Contactpersoon: J. Raats
Email:info@spam-protectboomkwekerijraats-schrauwen.nl
Telefoon:076-5975525
Mobiel:06-55367359
Adres:Minoorstraat 2A
Postcode/Plaats:4884 JH Wernhout
Contactpersoon: C.J.M. Roelands
Email:boomkw-gebr-roelands@spam-protecthetnet.nl

Adres:Goorbaan 9
Postcode/Plaats:4881 MH Zundert
Website:http://www.roelandskwekerij.nl
Contactpersoon: F.C.G. Roelands
Email:frank@spam-protectroelandskwekerij.nl
Telefoon:076-5972756
Mobiel:06-53446935
Adres:Krochtenweg 4
Postcode/Plaats:4884 MZ Wernhout
Contactpersoon: J.F.C.M. Schrauwen
Email:krochten4@spam-protecthotmail.com
Telefoon:076-5975461
Adres:Vinkenslag 8
Postcode/Plaats:5554 EX Valkenswaard
Contactpersoon: C.H.T.C. Smets
Email:smets8@spam-protectoutlook.com
Telefoon:040-2068689
Mobiel:06-20816586
Adres:Berkstraat 20A
Postcode/Plaats:4881 JB Zundert
Contactpersoon: F.W.M. Smits
Email:smits.vanoorschot@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5973737
Mobiel:06-20039805
Adres:Haringsestraat 8
Postcode/Plaats:5443 PD Haps
Contactpersoon: G.M.M. van der Staak
Email:g.staak@spam-protecthome.nl
Telefoon:0485-315977
Mobiel:06-51166936
Adres:Bleukweg 6
Postcode/Plaats:5032 PN Tilburg
Contactpersoon: N.F. van de Staak
Email:info@spam-protectvandestaak-struisvogelfarm.nl
Telefoon:0161-225611
Mobiel:06-10541547
Adres:Eind 6
Postcode/Plaats:5694 NL Breugel
Contactpersoon: H.T.M. Swinkels
Email:harrie@spam-protectboomkwekerijswinkels.nl
Telefoon:0499-472970
Mobiel:06-20136510

Adres:Overasebaan 11
Postcode/Plaats:4891 RG Rijsbergen
Website:http://www.tenax-plugs-seeds.nl
Contactpersoon: Niels Dictus
Email:info@spam-protecttenax-plugs-seeds.nl
Mobiel:06-54728972
Adres:Vervul 14A
Postcode/Plaats:4891 SW Rijsbergen
Contactpersoon: E.J.F. Tilborghs
Email:e.tilborghs@spam-protectlive.nl
Telefoon:076-5961437
Mobiel:06-22697259
Adres:Julianaweg 37 A
Postcode/Plaats:7078 AR MEGCHELEN
Contactpersoon: R. Venhorst
Email:info@spam-protectVenhorstplant.nl
Telefoon:0315-37 72 80
Adres:Tiggeltsestraat 26
Postcode/Plaats:4891 ZR Rijsbergen
Contactpersoon: J.C.C.M. Vermeeren
Email:fam.vermeeren@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5963279
Mobiel:06-51709476
Adres:Hazeldonksestraat 2B
Postcode/Plaats:4891 PT Rijsbergen
Contactpersoon: C.J.A. Vermeeren
Email:vermeeren2b@spam-protectziggo.nl
Telefoon:076-5962608
Mobiel:06-13420825
Adres:Luitertweg 17
Postcode/Plaats:4882 TE Zundert
Contactpersoon: F.C.M. Verpaalen
Email:f.verpaalen@spam-protecthome.nl
Telefoon:076-5976073
Mobiel:06-13373137
Adres:Heischoorstraat 3
Postcode/Plaats:4882 JA Zundert
Contactpersoon: H.F.M. Voeten
Email:erik.annemiekevoeten@spam-protecthome.nl
Telefoon:076-5975746
Mobiel:06-30097950
Adres:Mereltjesstraat 2A
Postcode/Plaats:4884 MK Wernhout
Contactpersoon: R.J.M. Vriends
Email:info@spam-protectvriendsboomkwekerijen.nl
Mobiel:06-23953300

Adres:Boomcateweg 92
Postcode/Plaats:7442 BL NIJVERDAL
Website:http://www.zonnebeld.nl
Contactpersoon: W. Zonnebeld
Email:info@spam-protectzonnebeld.nl
Telefoon:0548-61 25 13
Adres:De Bossenstraat 7
Postcode/Plaats:4882 NL Zundert
Contactpersoon: A.J.I.M. Willemsen
Email:bkw_willemsen@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5973194
© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement